Contact Us

  • Address: 9/F, Huayuan City Block A, 1079 Nan Hai Avenue, Nanshan, Shenzhen, Guangdong China
  • Tel:0755-26689783
  • QQ User:315982175
  • QQ Customer:856829015
  • Fax:0755-21605382
OKOK WeChat Official Accounts